Õpilased

2017/18. õppeaasta 1. septembri seisuga on koolis kokku 123 õpilast, neist õpib põhikoolis 21 ja gümnaasiumiklassides 102 õpilast. 17% õpilastest õpib põhikooliklassides, 83% gümnaasiumiosas.

Üksikuid õppeaineid õpib 23 õpilast.

Naisi on põhikooliklassides 57% ja mehi 43%. Gümnaasiumiklassides on naisi 67% ja mehi 33%.

16-20aastaseid õpilasi on sel õppeaastal koolis 54%, 21-29 aastaseid 30% ja 30-aastaseid ja vanemaid 16% kogu õppijate arvust.

Kokku on õppijaid 22 omavalitsusest, neist 11 omavalitsust on Jõgeva maakonnast ja 11 väljastpoolt meie maakonda. 85% õppijaist on Jõgeva maakonna linnadest ja valdadest. 82% õppijatest elab väljaspool Jõgeva linna.

Meie kooli õppijate saadikud on Aili Reisalu, Mariann Järvelt ja Amanda Timusk.

Õppijate saadik on vabatahtlik, kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemidega. Õppijate saadik pakub kaasõppijatele tuge, oskab olla heaks kuulajaks ja vajadusel õigete kontaktide vahendajaks.

Õpilaskontingendi analüüs 2004/2005

Õpilaskontingendi analüüs 2005/2006

Uudised

Õppetöö korraldus 2018-19. õppeaastal
08.11.2018

Koolipäevad, vaheajad, lõpueksamid, lõpuaktus
Loe lähemalt

Tähelepanu
08.11.2018

Põhi- või keskhariduseta täiskasvanud!
Loe lähemalt

Uute õpilaste vastuvõtt
28.06.2018

Võtame vastu uusi õpilasi 7.-12. klassi
Loe lähemalt

Õppetöö toimub Piiri 1C koolimajas
02.09.2011

Õppetöö Piiri 1C koolimajas
Loe lähemalt

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool