Õpilased

2019/20. õppeaasta 15. oktoobri seisuga on koolis kokku 125 õpilast, neist õpib põhikoolis 25 ja gümnaasiumiklassides 100 õpilast. 20% õpilastest õpib põhikooliklassides, 80% gümnaasiumiosas.

Kooli valdavaks õppevormiks on mittestatsionaarne õpe, kus õppijaid on 109, üksikuid õppeaineid õpib 16 õpilast.

Naisi on põhikooliklassides 57% ja mehi 43%. Gümnaasiumiklassides on naisi 67% ja mehi 33%.

16-19aastaseid õpilasi on sel õppeaastal koolis 54%, 20aastaseid ja vanemaid 46% kogu õppijate arvust.

Kokku on õppijaid 16 omavalitsusest, neist 3 omavalitsust on Jõgeva maakonnast ja 13 väljastpoolt meie maakonda. 80% õppijaist on Jõgeva maakonna linnadest ja valdadest. 82% õppijatest elab väljaspool Jõgeva linna.

Meie kooli õppijate saadik on Mariann Järvelt.

Õppijate saadik on vabatahtlik, kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemidega. Õppijate saadik pakub kaasõppijatele tuge, oskab olla heaks kuulajaks ja vajadusel õigete kontaktide vahendajaks.

Õpilaskontingendi analüüs 2004/2005

Õpilaskontingendi analüüs 2005/2006

Uudised

Õppekorralduse ajutine muudatus
13.03.2020

Seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgeb kool uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist. Õppetöö jätkub kaugõppe vormis.
Loe lähemalt

Õppetöö korraldus 2019-20. õppeaastal
02.09.2019

Koolipäevad, vaheajad, lõpueksamid, lõpuaktus
Loe lähemalt

Tähelepanu
08.11.2018

Põhi- või keskhariduseta täiskasvanud!
Loe lähemalt

Õppetöö toimub Piiri 1C koolimajas
02.09.2011

Õppetöö Piiri 1C koolimajas
Loe lähemalt

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool