Lühiülevaade kooli ajaloost

Töötavate noorte õpetamist alustati Jõgeval 1949. aastal. Kuni 1956. aastani töötasid kohaliku keskkooli juures üksikud klassid.

1956. a sügisel avati Jõgeval Töölisnoorte Keskkool, kus õppetöö toimus päevakooli ruumides kolmanda vahetusena. 1968. aastal kool suleti. Aastatel 1956-1968 õppis koolis 1030 õpilast. Aastatel 1968-1971 töötas Jõgeval Tartu Kaugõppekeskkooli konsultatsioonipunkt.

1971. a alustas tegevust Jõgeva Kaugõppekeskkool, mis võttis enda alla kogu tolleaegse Jõgeva rajooni töötavate noorte õpetamise. Kooli keskus asus Jõgeval, konsultatsioonipunktid olid avatud Põltsamaal, Mustvees, Maarjas ja Laiusel kohalike koolide juures. Järgnevatel aastatel avati veel konsultatsioonipunktid Sadala, Puurmani, Vaimastvere, Adavere, Tabivere ja Palamuse koolide juures ning Jõgeval avati vene õppekeelega osakond. 1971. a sügisel asus Jõgeval õppima 381 õpilast, õpetajaid oli 54, neist 13 põhikohaga. Õpilaste arv suurenes aasta-aastalt, jõudes 1975. aastal 672-ni.

1. septembrist 1983. a sügisel kaotati iseseisev Jõgeva Kaugõppekeskkool ja moodustati Jõgeva Keskkooli kaugõppeosakond, mis 1984. a 1. septembrist nimetati ümber Jõgeva 1. Keskkooli kaugõppeosakonnaks. 1995. a 1. septembrist moodustati iseseisev kool - Jõgeva Kaugõppekool ja see nimetati 7. juulil 2000. a ümber Jõgeva Täiskasvanute Keskkooliks.

Direktorid

Uudised

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool