Sisseastumisinfo

Pakume mitmekülgseid võimalusi nii põhi- kui ka keskhariduse omandamiseks. Õppida on võimalik ka eksternina ja üksikaine õppes.

Kooli õppima asumiseks palume teil esitada järgmised dokumendid:

  1. Avaldus (võib kirjutada koha peal)
  2. Tunnistus/hinneteleht eelmise klassi/kursuse lõpetamise kohta
  3. ID kaardi või passi koopia
  4. Üks dokumendifoto
  5. Väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust (6.-9. ja 11.-12.klass)
  6. Vajadusel nime muutmist tõendav dokument

Põhikooli võetakse vastu koolikohustusliku ea (17 aastat) ületanud noori.

Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse alusel.

Lisainfo tel. 53325325, 58835563 või kool@jogevatkk.edu.ee

Vastuvõtu tingimused

Uudised

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool