Uurimistöö

Kooli üheks eripäraks on õpilaste uurimuslike tööde koostamine. Paremate töödega on osaletud vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel.

Parimad saavutused:

1998. aasta vabariikliku emakeeleolümpiaadi viies koht - Lagle Räga töö "Lause pikkus ja struktuur". Töö on avaldatud B.G.Forseliuse Seltsi poolt väljaantud kogumikus "Uuriv õppetöö" 2002.a

2001. aasta vabariikliku kirjandusolümpiaadi seitsmes koht - Lagle Räga töö "Me oleme Euroopa indiaanlased"

2002. aasta üle-eestilise koolinoorte kodu-uurimiskonverentsi eripreemia - Vaive Saare töö "Laiuse ordulinnus"

2000. aasta Rakvere Linnaraamatukogu essekonkursi esimene koht - Siret Remmelga töö "Kolm monoloogi" (Jaan Krossi 80. sünnipäevaks)

Igal kevadel kaitstakse mitmeid uurimistöid ajaloos ja kirjanduses gümnaasiumi lõpueksamikomisjoni ees. Töid juhendavad kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maie Peda ja ajalooõpetaja Eino Veskis ning ka inimesed väljastpoolt kooli. Paremad tööd kantakse ette kooli kodu-uurimispäeval, mis on kujunemas üheks traditsiooniliseks ettevõtmiseks Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis.

Uurimistööde ja praktiliste tööde koostamise juhend

Uudised

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool