Vilistlased

2004. aastal lõpetas kooli 48. lend. Aatatel 1956-2004 on siin saanud keskhariduse ligikaudu 2600 noort. Tähelepanu väärib ka fakt, et alates 1971. aastast kuni käesoleva ajani on koolis saanud põhikooli lõputunnistuse 511 õpilast.

Lõpetanutest jätkab osa õpinguid kõrgkoolides, osa ametikoolides ja kursustel. Suur osa jääb elama ja tööle oma kodukohta, s.o. Jõgeva linna ja maakonda. Paljudes asutustes võib kohata meie kooli vilistlasi.

Uudised

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool