Üldine informatsioon

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool on tasemekoolitust pakkuv õppeasutus, mis töötab põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel. Koolis on võimalik saada põhi- ja keskharidust neil, kelle õpingud erinevatel põhjustel pooleli on jäänud. Et põhihariduseta on ametiõppimise võimalused piiratud, saab õppida alates 6. klassist. Põhikooli klassidesse õppima asumiseks peab õppija olema vähemalt 17-aastane. Gümnaasiumiklassidesse saavad õppima tulla kõik need, kellel on lõpetatud põhikool. Lisaks õppetööle toimub koolis ka mitmesuguseid üritusi.

1995. aastast kuulub kool Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS , kelle toetusel osales kool aastatel 1998-2000 SOKRATESE progammis ARKS ehk õppimise võtmeoskused. 2001. a juunikuus toimus koolis ANDRASe eestvedamisel ja Jõgeva Linnavalitsuse ning Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna kaasabil seminar, kus arutati Euroopa komisjoni poolt väljatöötatud Elukestva õppe Memorandumit ja tehti omapoolsed ettepanekud ühisesse arutellu elukestva õppe üle.

Iga aasta oktoobrikuus toimub kooli Täiskasvanute Õppija Nädal (TÕN), mille eesmärgiks on elukestva õppimise idee teadvustamine ja õppimisvõimaluste tutvustamine.

Kooli põhimäärus

Kooli õppekava

Kooli arengukava

Kooli kodukord

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad: oktoober 2020, veebruar 2021, juuni 2021 ja august 2021

Gümnaasiumi ainekavad

Põhikooli ainekavad

Uudised

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool